đổi lịch âm sang lịch dương năm 2016

Hướng dẫn đổi ngày 29 tháng 6 năm 2020 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 2Ngày: 29Tháng: 6 Năm: 2020 Thứ 2 ngày 9/5/2020Ngày: Quý MãoTháng: Nhâm NgọNăm: Canh Tý Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên

Hướng dẫn đổi ngày 22 tháng 3 năm 2020 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch CNNgày: 22Tháng: 3 Năm: 2020 CN ngày 29/2/2020Ngày: Giáp TýTháng: Kỷ MãoNăm: Canh Tý Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên là loại

Hướng dẫn đổi ngày 21 tháng 10 năm 2019 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 2Ngày: 21Tháng: 10 Năm: 2019 Thứ 2 ngày 23/9/2019Ngày: Tân MãoTháng: Giáp TuấtNăm: Kỷ Hợi Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên

Hướng dẫn đổi ngày 6 tháng 7 năm 2019 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 7Ngày: 6Tháng: 7 Năm: 2019 Thứ 7 ngày 4/6/2019Ngày: Giáp ThìnTháng: Tân MùiNăm: Kỷ Hợi Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên

Hướng dẫn đổi ngày 7 tháng 12 năm 2018 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 6Ngày: 7Tháng: 12 Năm: 2018 Thứ 6 ngày 1/11/2018Ngày: Quý DậuTháng: Giáp TýNăm: Mậu Tuất Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên

Hướng dẫn đổi ngày 1 tháng 9 năm 2018 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 7Ngày: 1Tháng: 9 Năm: 2018 Thứ 7 ngày 22/7/2018Ngày: Bính ThânTháng: Canh ThânNăm: Mậu Tuất Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên

Hướng dẫn đổi ngày 13 tháng 4 năm 2018 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 6Ngày: 13Tháng: 4 Năm: 2018 Thứ 6 ngày 28/2/2018Ngày: Ất HợiTháng: Ất MãoNăm: Mậu Tuất Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên

Hướng dẫn đổi ngày 5 tháng 1 năm 2018 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 6Ngày: 5Tháng: 1 Năm: 2018 Thứ 6 ngày 19/11/2017Ngày: Đinh DậuTháng: Nhâm TýNăm: Đinh Dậu Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên

Hướng dẫn đổi ngày 7 tháng 8 năm 2017 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 2Ngày: 7Tháng: 8 Năm: 2017 Thứ 2 ngày 16/6/2017Ngày: Bính DầnTháng: Đinh MùiNăm: Đinh Dậu Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên

Hướng dẫn đổi ngày 1 tháng 5 năm 2017 sang âm lịch

Kết quả chuyển đổi sang Âm lịch Dương lịch Âm Lịch Thứ 2Ngày: 1Tháng: 5 Năm: 2017 Thứ 2 ngày 6/4/2017Ngày: Mậu TýTháng: Ất TỵNăm: Đinh Dậu Lịch âm Ngày âm lịch trong Lịch vạn niên