Thùy Trang nềt na trong “Liên Hoa cổ tự”

Nữ diễn viên Thùy Trang vừa được mời tham gia dự án ảnh Liên Hoa cổ tự, giới thiệu những ngôi chùa cổ ở Việt Nam.

Ảnh: Thái NhànNgười mẫu: DVĐA Thùy TrangTrang điểm: RanRanTạo mẫu tóc: Lâm NguyễnÁo dài: NTK Việt HùngẢnh: Thái NhànNgười mẫu: DVĐA Thùy TrangTrang điểm: RanRanTạo mẫu tóc: Lâm NguyễnÁo dài: NTK Việt HùngẢnh: Thái NhànNgười mẫu: DVĐA Thùy TrangTrang điểm: RanRanTạo mẫu tóc: Lâm NguyễnÁo dài: NTK Việt Hùng

Ảnh: Thái NhànNgười mẫu: DVĐA Thùy TrangTrang điểm: RanRanTạo mẫu tóc: Lâm NguyễnÁo dài: NTK Việt HùngẢnh: Thái NhànNgười mẫu: DVĐA Thùy TrangTrang điểm: RanRanTạo mẫu tóc: Lâm NguyễnÁo dài: NTK Việt HùngẢnh: Thái NhànNgười mẫu: DVĐA Thùy TrangTrang điểm: RanRanTạo mẫu tóc: Lâm NguyễnÁo dài: NTK Việt HùngẢnh: Thái NhànNgười mẫu: DVĐA Thùy TrangTrang điểm: RanRanTạo mẫu tóc: Lâm NguyễnÁo dài: NTK Việt HùngẢnh: Thái NhànNgười mẫu: DVĐA Thùy TrangTrang điểm: RanRanTạo mẫu tóc: Lâm NguyễnÁo dài: NTK Việt HùngẢnh: Thái NhànNgười mẫu: DVĐA Thùy TrangTrang điểm: RanRanTạo mẫu tóc: Lâm NguyễnÁo dài: NTK Việt HùngẢnh: Thái NhànNgười mẫu: DVĐA Thùy TrangTrang điểm: RanRanTạo mẫu tóc: Lâm NguyễnÁo dài: NTK Việt HùngẢnh: Thái NhànNgười mẫu: DVĐA Thùy TrangTrang điểm: RanRanTạo mẫu tóc: Lâm NguyễnÁo dài: NTK Việt Hùng

Ảnh: Thái Nhàn
Chuyện Doanh Nhân
Khoa học Công Nghệ
Pháp luật Đời Sống
Phong cách Cuộc Sống
Thông Tin Khởi Nghiệp
 

BUSINESS – CỔNG THÔNG TIN VỀ VẤN ĐỀ KINH DOANH , THƯƠNG MẠI, KHỞI NGHIỆP MỚI NHẤT, GƯƠNG MẶT DOANH NHÂN VÀ NHỮNG BÀI HỌC TRONG THỰC TIỄN QUẢN TRỊ CỦA DOANH NHÂN

BUSINESS BY THIENMY.COM – THÔNG TIN KINH DOANH – KHỞI NGHIỆP – MARKETING – DOANH NHÂN

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>